Vervang paraplu’s door parasols. Maak van de eenzame fietser een sociaal gelukkige fietser.

Infrabel delft binnenkort het graf van ‘Overweg 16’.  Een kruisloos graf want het Sint-Andrieskruis wordt samen met de volledige inrichting van de overweg in een achterkamertje opgeborgen.

Het afsluiten van overwegen betekent steeds een inperking van onze vrijheid en stuit dus op weerstand.  De beslissing om de overweg in de Driesstraat te sluiten werd al jaren geleden beklonken*.  Een beslissing in samenspraak met de stad ten voordele van een verhoogde veiligheid en een stiptere dienstregeling.  Of dat laatste een Infrabel-grapje is, is niet bekend.  Wie vermoedt dat de sluiting natte vingerwerk is, is eraan voor de moeite.  Alles gebeurt op basis van mobiliteitsstudies en risico-analyses.  Zo staat in bulletin B055 van De Kamer te lezen dat men objectieve beslissingen neemt aan de hand van tellingen van het aantal wegvoertuigen, tellingen van het Agentschap Wegen en Verkeer of de stad.  U leest het goed: het in beeld brengen van wegvoertuigen…

Het opvragen van concrete cijfers bij Infrabel levert vooral dwarsliggers op.

Dat is uiteraard niet toevallig.  Op de website van Infrabel staan de ongevalsgegevens op overwegen genoteerd vanaf 2012. 2011 werd opzettelijk achterwege gelaten want in 2012 werden tal van overwegen effectief gesloten maar kende het aantal ongevallen wel een significante stijging.  De cijfers zijn niet relevant genoeg om van een adequate analyse te spreken.  Meer nog: de sluiting van overweg 16 is gebaseerd op geen enkel objectief cijfer.  Wat niet bestaat kan ook niet geleverd worden…

Voor de vele fietsers (functioneel en recreatief), lopers en wandelaars richting Dentergem betekent de flank van Overweg 16 een eerste opwarmertje naar het hogere doel, de boezemvriendin van ons allen, de Poelberg.  De afdaling is de duik naar de vrijheid, de natuur, de gouden graanvelden, de stilte…  Tientallen schoolgaande kinderen fietsen er dagelijks op en af.  Het alternatief voor de afschaffing is een langsweg met bypass en verkeerslichten aansluitend op het ondertunnelde pad parallel met de Zuiderring.

Verkeerslichten?  Inderdaad.  Koning Auto dient in Tielt steeds doorgang te krijgen. Het ondertunnelde pad blijkt te smal om wisselend verkeer gelijktijdig toe te laten.  Nochtans viel de beslissing van de afschaffing reeds voor de aanleg van de Zuiderring.  Een kapitale denk- en ontwerpfout.  Wie fietst weet dat fietsers de verkeerslichten talrijk zullen negeren.

De eenzame fietser werd tenslotte een koppige fietser door de vele anti-maatregelen die zij of hij telkens te slikken krijgt.

Wie in Tielt de auto neemt, wordt beloond, of u nu sluipverkeer bent of niet.  Neemt u liever de fiets? Dan wordt u op termijn minstens driemaal gestraft.  Straf 1: u dient een kleine omweg te maken met een verliestijd door de verkeerslichten.  Straf 2: bent u het wachten beu en begrijpt u de maatregel niet: dan maakt u kans op een ongeval of een onmiddellijke inning voor het negeren van de verkeerslichten.  Straf 3: regent het? Dan moet U er niet aan denken even in de ondertunneling te schuilen.

De beslissing om de overweg te sluiten is genomen.  Het Tieltse bestuur kan dan de paraplu openvouwen en verwijzen naar  beslissingen uit de vorige legislatuur.  De koffer met een lading politieke moed ontbreekt.

Beste bestuur.  Vervang paraplu’s door parasols.  Zorg voor zon in plaats van onweerswolken.    Ontwikkel kansen.  Creëer bijkomende mogelijkheden voor de Dentergemstraat door het ondertunnelde pad exclusief te voorzien voor zacht verkeer.

Maak van de Dentergemstraat, de Dentergemlaan, Een laan waar fietsers, wandelaars en landbouwers elkaar begroeten en ondergedompeld worden in akkers vol streekproducten, gouden graanvelden en zeldzame stiltes, onze boezemvriendin tegemoet.

 

Opinie gepubliceerd in de Krant van West-Vlaanderen, 14 juli 2017

*lees: de beslissing van sluiting werd in een vorige legislatuur genomen.  De reactie in ‘De Weekbode’ van de oppositie wordt dus best met een container zout genomen.  Het toenmalige bestuur kwam met Infrabel overeen om de overweg te sluiten in ruil voor een financiële input van Infrabel in de ondertunneling van de Zuiderring.  Het werken met verkeerslichten was toen al overeengekomen.

Advertisements

De voorkeursbehandeling van het STOP-principe…

Het STOP-principe, sla er de mobiliteitsplannen maar eens op na. Ik verzeker je, je vind het altijd in terug in het mobiliteitsbeleid van elke gemeente. Zo ook in Meulebeke. Wat betekent het nu precies? Het vierletterwoord STOP geeft binnen het mobiliteitsbeleid de prioriteit aan van de weggebruikers: eerst stappers dan trappers, dan openbaar vervoer en op de laatste plaats komt het privé vervoer, althans dat is de bedoeling. Koning auto, weet je wel…

De Randweg, U wel gekend. Momenteel: snelheidsbeperkingen van 50 en 70 km/uur, beveiligde fietsoversteek om via de Tieltstraat naar het centrum van Meulebeke te fietsen. Tussen de Pittemstraat en de Tieltstraat, rijdend richting Tielt: fysiek gescheiden fietspaden door middel van natuurlijke elementen (bomen, graszone, gracht), rijdend richting Ingelmunster, gescheiden door markeringen. Tot zover de plaatsgesteldheid.

De Randweg, wegbeheerder: agentschap Wegen en Verkeer, afgekort AWV.
Waar in buitenlandse steden fietssnelwegen worden aangelegd om fietsverkeer te stimuleren, stelt AWV het volgende voor: op de Randweg tussen Tieltstraat en Pittemstraat : seponering van het fietspad rijdend richting Ingelmunster, gescheiden fietspad door natuurlijke elementen wordt een dubbelrichtingsfietspad.

Gevolg: fietsers rijdend richting Ingelmunster, dienen de Randweg 2 maal te dwarsen (bestaande fietsoversteek + fietsoversteek ter hoogte van het verkeerslichtengeregelde kruispunt met Pittemstraat). Fietssnelwegen? STOP-principes? Nooit van gehoord.. Tenzij het woord STOP letterlijk wordt opgevat. Waar fietsers vroeger gewoon zorgeloos konden fietsen, zouden ze met dit voorstel twee maal dienen te stoppen, twee maal een brede rijweg dienen te dwarsen. Beveiligde fietsoversteken is bij fietsende kinderen ook relatief op te vatten…. Een creatie van conflictpunten, een realisatie van eventuele zwarte fietspunten. Waarom infrastructuur gevaarlijk maken als het makkelijk en vooral veiliger kan? Waarom het STOP-principe niet op de correcte manier toepassen? John F. Kennedy zei toch:” Nothing compares to the simple pleasure of a bike ride.”

Geluk kan je dus zelf creëren, aan de gemeente om hetzelfde standpunt in te nemen…

Dieter