De voorkeursbehandeling van het STOP-principe…

Het STOP-principe, sla er de mobiliteitsplannen maar eens op na. Ik verzeker je, je vind het altijd in terug in het mobiliteitsbeleid van elke gemeente. Zo ook in Meulebeke. Wat betekent het nu precies? Het vierletterwoord STOP geeft binnen het mobiliteitsbeleid de prioriteit aan van de weggebruikers: eerst stappers dan trappers, dan openbaar vervoer en op de laatste plaats komt het privé vervoer, althans dat is de bedoeling. Koning auto, weet je wel…

De Randweg, U wel gekend. Momenteel: snelheidsbeperkingen van 50 en 70 km/uur, beveiligde fietsoversteek om via de Tieltstraat naar het centrum van Meulebeke te fietsen. Tussen de Pittemstraat en de Tieltstraat, rijdend richting Tielt: fysiek gescheiden fietspaden door middel van natuurlijke elementen (bomen, graszone, gracht), rijdend richting Ingelmunster, gescheiden door markeringen. Tot zover de plaatsgesteldheid.

De Randweg, wegbeheerder: agentschap Wegen en Verkeer, afgekort AWV.
Waar in buitenlandse steden fietssnelwegen worden aangelegd om fietsverkeer te stimuleren, stelt AWV het volgende voor: op de Randweg tussen Tieltstraat en Pittemstraat : seponering van het fietspad rijdend richting Ingelmunster, gescheiden fietspad door natuurlijke elementen wordt een dubbelrichtingsfietspad.

Gevolg: fietsers rijdend richting Ingelmunster, dienen de Randweg 2 maal te dwarsen (bestaande fietsoversteek + fietsoversteek ter hoogte van het verkeerslichtengeregelde kruispunt met Pittemstraat). Fietssnelwegen? STOP-principes? Nooit van gehoord.. Tenzij het woord STOP letterlijk wordt opgevat. Waar fietsers vroeger gewoon zorgeloos konden fietsen, zouden ze met dit voorstel twee maal dienen te stoppen, twee maal een brede rijweg dienen te dwarsen. Beveiligde fietsoversteken is bij fietsende kinderen ook relatief op te vatten…. Een creatie van conflictpunten, een realisatie van eventuele zwarte fietspunten. Waarom infrastructuur gevaarlijk maken als het makkelijk en vooral veiliger kan? Waarom het STOP-principe niet op de correcte manier toepassen? John F. Kennedy zei toch:” Nothing compares to the simple pleasure of a bike ride.”

Geluk kan je dus zelf creëren, aan de gemeente om hetzelfde standpunt in te nemen…

Dieter

Advertisements