Pol en plein

Het Polenplein zorgt voor opschudding.  Voor niet-lokalen: het Polenplein vervult geen pleinfunctie, wel een verkeersfunctie.  Geen plaats voor ontmoeting tenzij voor de deur van de bakker.  Geen esthetisch karakter, tenzij parfumerie Elsie die verzorgt. Een 45 graden bocht.  Snelheid: 50 km/uur, ontwerpsnelheid: 50 km/uur. Enkele ongevallen per jaar, reden onbekend.

Lokale weggebruikers weten voldoende hoe de bocht in te schatten, voor niet-lokale gebruikers is er weinig reden om deze anders in te schatten dan de lokale bevolking.  Een op het eerste zicht duidelijke situatie. En toch, af en toe negeert een weggebruiker de 45 graden bocht en maakt van parfumerie Elsie de eerste drive-in op Tielts grondgebied.

De plaatselijke opinie krijst om hulp.  De lokale pers springt hier gretig op in.  De plaatselijke politiek wordt onder druk gezet.

Er dienen maatregelen te volgen.

Een snelheidszone van 30 km/uur wordt ingesteld.  Een perfecte communicatie volgt.  Er wordt interambtelijk samengewerkt.  AWV, stad Tielt en de politiezone Regio Tielt slaan de handen voorbeeldig in elkaar.  Het agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zorgt op vraag van de stad voor een zone 30.  De politiezone Regio Tielt zorgt voor de preventie via digitale informatieborden en later voor de broodnodige repressie.  Stad Tielt zorgt voor de communicatie.  Althans dit is de normale gang van zaken.  Niks aan de hand.  Prima uitwerking. En toch zorgt de regelmatige repressie voor wrevel.  Tientallen Jannen en Pollen openen hun brievenbus en dienen te betalen voor een snelheidsinbreuk begaan op het Polenplein.  Kasvulling, pestboetes,… en veel meer krachtige kernwoorden volgen.

De verbalisant is kop van jut.  Nochtans de man doet zijn werk.  Net zoals Jan postbode is, en Pol bakker, is Dirk politie-inspecteur.

Dirk zorgt voor de veiligheid van de bewoners van het Polenplein.  Zonder repressie: geen naleving van de snelheidsbeperking.

Dirk volgt orders van bovenaf en ‘bovenaf’ ontvangt vraag en druk uit politieke hoek.  Dirk zorgt voor veiligheid en leefbaarheid. Dirk redt levens op het politionele grondgebied.  Een ambtenaar die zijn functie vervult.

Wanneer er te snel gereden wordt in de straat van Jan en Pol dan zal dezelfde Dirk gevraagd worden om ‘eindelijk eens te komen flitsen’ met andere woorden ‘te zorgen voor de veiligheid van Jan en Pol, hun vrouw, hun kinderen,…’.

Ook dan dienen ‘te snelle’ weggebruikers hun gedrag over te schrijven op een bankrekening.  Niet Dirk zijn bankrekening.  Een bankrekening op federaal niveau.  Een bankrekening waar Dirk, bovenaf en de politieke hoek niks aan hebben.

Nee, Dirk die deed zijn job.  Wees niet onthutst, fouten maken is menselijk.  Een bord niet zien is geen doodzonde, een overschrijving en alles is vergeten.  Dezelfde overschrijving dient om de veiligheid en de infrastructuur op federaal vlak te ondersteunen.

En stel uzelf eens in de plaats: stel, U rijdt op een weg waar een snelheidsbeperking van 70 km/uur van kracht is, het is duister en Pol denkt ‘ik schep nog een luchtje’, Pol dwarst de straat, en net op dat moment wordt Pol gegrepen door Jan.

Pol is op slag dood.  Jan reed met een snelheid van 72 km/uur.  Slechts 2 km/uur te snel maar de media spreekt in algemene termen ‘de aanrijder reed te snel’…

Ja, U weet, de publieke opinie is hard.

Jan reed te snel…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s