Politie = totaalpakket

Gisteren kwam de pakkans en het aantal alcoholcontroles op het Belgisch grondgebied terug in het nieuws.  Het is welbekend, hoe luider men kraait, hoe meer gehoor men krijgt.  Sommige bonden vinden het nodig dan ook luid te kraaien om toch elk jaar voldoende subsidies te ontvangen.  Zo geschiedde ook gisteren.  Na het BIVV, Touring, de politievakbonden, enz. wou ook de fietsersbond nog eens naambekendheid verwerven.

Volgens de fietsersbond moeten er meer alcoholcontroles komen, met een strenger vervolgingsbeleid.  Nochtans staat ons land bovenaan als we spreken over strenge bestraffing.  Misschien bedoelt de fb dat de bestraffing op parketniveau anders kan.  De invoering van het alcoslot was een stap vooruit maar wordt niet of zelden toegepast, waar dit in andere landen wel het geval is.

Meer controles? De lokale politie biedt en staat in voor een totaalpakket aan de burger.  Enige dagen geleden hoorden we -ook op het nieuws- dat bij gezinsproblemen de politie meer dient tussen te komen, een dag later- terug op het nieuws- moet de politie ook meer alcoholcontroles doorvoeren, ook de kwaliteit mag niet verloren gaan.  Daarnaast moet de politie de algemene veiligheid garanderen, een sociale rol vervullen, altijd aanspreekbaar zijn voor de burger, verkeersongevallen vaststellen, 24 op 24 interventies uitvoeren, verkeerscontroles doorvoeren, drugsproblemen opsporen en indijken, overbrengingen doen (2 operationele leden per gedetineerde), veiligheid garanderen op sportwedstrijden en ga zo maar door.  Heeft de fietsersbond er ooit bij stilgestaan dat de lokale politie niet één onderwerp of één klant tevreden moet stellen maar op talrijke domeinen aanwezig moet zijn en ook is?

Misschien moet er eindelijk maar eens echt werk gemaakt worden van de zevende basisfunctionaliteit ‘Verkeer’ en moet op nationaal niveau de beslissing gemaakt worden dat er effectief geïnvesteerd moet worden in verkeer in plaats van enkel en alleen zaken op papier te pennen, en tijd te investeren om dit te communiceren naar de pers, zonder erbij te vertellen dat dit enkel een papieren belofte is en dit nooit -kan- uitgevoerd worden in de realiteit?

Misschien moeten de subsidies en de financiële verdeling eens herbekeken worden?  Misschien moet de lokale politie meer opgesplitst worden zoals de federale?  Misschien moeten ambtenaren meer invloed krijgen -zoals in het nederlands systeem- en de politiek wat minder?  Misschien kan de fietsersbond ook preventieve en repressieve fiets- en bromfietscontroles uitvoeren als men dan toch een mening klaarliggen heeft over handhaving?

Misschien slaan we beter de handen in elkaar?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s